• "KEYS"

    STAR-FIGHTER'S STREETS OF FIRE
    color: Gold-white
    14xCAC, 2xres.CAC, 1xCACA,2xCACIB, 2xres.CACIB, 4xBOB, 2xKlubový víťaz SR, 2xKlubový víťaz ČR, Národný víťaz ČR, víťaz Slovenska 2007, šampion SR, Grand šampion SR
    pedigree

Gallery